شیمی
خصوصی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
|

کاربرد دماپا:از دماپا در مواقعی که نیاز به کنترل دما داریم استفاده میکنیم.نکته:دماپایی که در اتومبیل ها استفاده میشود ترموستات نام دارد.طرز کار دماپا:اگر یک دماپا از جنس مس و آهن داسته باشیم و این دماپا را گرم کنیم میزان انبساط مس از آهن بیشتر میشود و این سبب میشود مس به سمت آهن خم شود.نکته:هرگاه دماپا را در یک جای سردی قرار دهیم دماپا منقبض میشود و هر ماده ای که بیشترین انبساط را داشته باشد بیشترین انقباض را نیز دارد.نظریه ی مولکولی:بیان میکند وقتی دمای ماده ی بالا رود جنبش مولکول های آن زیادتر میوشد و وقتی دما کاهش یابد جنبش مولکول های آن کمتر میشود.تاثیر گرما بر مواد بر اساس نظریه ی مولکولی:با افزایش دما جنبش مولکول ها بیشتر میشود و مولکول ها شدیدتر و بیشتر به هم برخورد میکنند و در نتیجه از هم دور میشوند و با دور شدن مولکول ها از هم فضای خالی بین مولکول ها بیشتر میشود و ماده انبساط مییابد.انواع مولکول های عناصر:۱-مونو اتمی(تک اتمی):مانند گازهای نجیب ۲-دی اتمی(دو اتمی):مانند هالوژن ها ۳-پلی اتمی(چند اتمی):مانند فسفر و گوگرد nاتمی(بی شمار اتمی):مانند تمامی فلزات به حالت جامد**حرکت براونی:عبارت است از حرکت تصادفی و پیوسته ی ذرات میکروسکوپی معلق در یک مایع یا در یک گاز.نکته:خورشید ذرات دود و غبار موجود در هوا را آشکار میکند و مولکول های پر جنب و جوش گازهای هوا به این ذرات برخورد کرده و آن ها را به طور تصادفی و بی قاعده به حرکت درمیآورد که این همان حرکت براونی است.نکته:مولکول های گاز یا مایع(سیال):به اطراف حرکت میکنند و به ذرات ضربه میزنند و آن ها را به حرکت درمیاورند.هر چه مایع داغ تر باشد ذرات با سرعت بیشتری به حرکت درمیاورد و این حرکت در تمام جهات صورت میگرد به همین خاطر است که ذرات ماده به طور یکسان در مایع یا گاز پخش میشوند.چگالی(جرم حجمی):جرم ۱سانتی متر مکعب از هر ماده را چگالی آن ماده میگویند.ذوب:تبدیل جامد به مایع را ذوب میگویند.نقطه ی ذوب:دمایی که در آن جامد شروع به مایع شدن میکند نقطه ی ذوب میگویند.نکته:همه ی مواد در یک دما ذوب نمیشوند.ذوب خمیری:گروهی از مواد هستند که به هنگام ذوب شدن ابتدا نرم میشوند و به شکل خمیر درمیایند سپس در اثر گرما ذوب میشوند و به مایع تبدیل میشوند.انجماد:تبدیل مایع به جامد را انجماد میگویند.نقطه ی انجماد:دمایی که در آن مایع شروع به جامد شدن میکند نقطه ی انجماد میگویند.نکته:همیشه نقطه ی ذوب و انجماد یک با هم برابر است.نکته:موادی که ذوب خمیری دارند نقطه ی ذوب آن ها نامعین است.قانون رائول(اثر ناخالصی بر نقطه ی ذوب و جوش و انجماد ماده):هر چه ماده ناخالص باشد نقطه ی ذوب و انجماد آن کاهش میابد ولی نقطه ی جوش آن افزایش میابد.نکته:مثلاْ آب خالص از آب شور زودتر یخ میزند و آب خالص زودتر میجوشد.مثال:مخلوطی از آب و نمک در ۱۱۰درجه میجوشد و خواهیم دید رفته رفته دمای جوش بیشتر میشود زیرا آب بخار شده و مقدار نمک مخلوط بیشتر میشود.ضدیخ:ضدیخ نوعی الکل است و اتیلن گلیکول نام دارد.این ماده در ۳۶۰درجه میجوشد و در ۳۹-درجه منجمد میشود.رانندگان برای جلوگیری از یخ زدن آب رادیاتور اتومبیل ضدیخ اضافه میکنند.این ماده علاوه بر جلوگیری از یخ زدن آب در زمستان از جوشیدن آب در تابستان جلوگیری میکند و نیز از زنگ زدگی و خردگی موتور اتومبیل جلوگیری میکند.تبخیر:تبدیل مایع به گاز را تبخیر میگویند.تبخیر یک عمل گرماگیر است.مایعات در تمام دماها تبخیر میشوند مثلاْ آب حتی در یخچال نیز بخار میشود.تبخیر در خلاء سریع تر صورت میگیرد چون فشار هوا در خلاء صفر است.چگونگی تبخیر مایعات:اگر نیروی ناشی از ضربه مولکول های زیرین به نیروی ربایشی که از طرف مولکول های دیگر وارد میشود غلبه کند مولکول های مایع از سطح مایع جدا شود و به هوا پرتاب میشوند به این ترتیب مایع بخار میشود.نکته:هر چه نیروی بین مولکولی ماده(نیروی ربایش)کم باشد مایع زودتر بخار میشود.نقش باد در تبخیر:باد سبب میشود مولکول های هوا از سطح مایع کاهش یابد و نیز مانع برگشت مولکول های بخار شده به مایع میشود.نکته ی جوش:دمایی که در آن ماده شروع به جوشیدن میکند.نکته:مایع هنگامی شروع به جوشیدن میکند که فشار داخل مایع با فشار هوا برابر شود.رابطه ی نقطه ی جوش با فشار هوا:هر چه از زمین بالاتر رویم فشار هوا کاهش میابد نقطه ی جوش نیز کاهش میابد و برعکس هر چه به سمت دریا برویم فشار هوا بیشتر میشود نقطه ی جوش نیز بیشتر میشود.(فشار هوا در کنار دریا ۱اتمسفر{1atm}یا ۷۶۰میلی متر جیوه{760mmHg})عوامل مؤثر در تبخیر شدن یک ماده:۱-گرما ۲-باد ۳-نوع ماده(نیروی ربایش بین مولکولی) ۴-مساحت سطح مایع ۵-مقدار بخار آب موجود در هوا ۶-فشار هوا**میعان:تبدیل گاز به مایع را میعان میگویند.میعان یک عمل گرماده است.هرگاه بخارآب هوا میعان شود.باران میبارد.علت عرق کردن شیشه ها در زمستان:بخارآب داخل اتاق در اثر برخورد به شیشه های سرد پنجره گرمای خود را دست میدهند و میعان اتفاق میافتد و قطره های آب روی شیشه جمع میشوند.هوای سیر شده(اشباع):هوایی که تمام فضا های خالی آن پر شده است.هوای شرجی:هوایی که بخارآب زیادی دارد و گاهی این بخارآب به حد اشباع میرسد.در هوای شرجی احساس خفگی میکنیم چون سرعت تبخیر کند است و عرق دیر بخار میشود به همین خاطر چندان به خنک شدن بدن کمک نمیکند.تقطیر:به عمل تبخیر و میعان متوالی ماده تقطیر میگویند.کاربرد تقطیر: برای جدا کردن محلول های جامد در مایع مثل شکر در آب و محلول هایی که نقطه ی جوش نزدیک به هم دارد مثل جدا کردن آب از الکل جدا کردن اجزای نفت خام.نکته:از تقطیر برای گلاب گیری و تهیه ی عرقیات استفاده میشود.آب خالص:آبی که هیچ گونه ماده ی معدنی ندارد.تصعید(فرازش):تبدیل مستقیم جامد به گاز را تصعید میگویند.تصعید یک عمل گرماگیر است.مانند تصعید نفتالین.چگالش(تبرید):تبدیل مستقیم گاز به جامد را چگالش میگویند.چگالش یک عمل گرماده میباشد و عکس عمل تصعید است.مانند برفک یخچال و تگرگ.تغییرات گرماگیر و گرماده:تغییراتی که از اطراف خود گرما میگیرند تغییرات گرماگیر میگویند.مانند:ذوب و تبخیر و تصعید**تغییراتی که با آزاد کردن گرما به وقوع میپیوندند تغییرات گرماده میگویند.مانند:میعان و انجماد و چگالش**یخ خشک:به کربن دی اکسید جامد یخ خشک میگویند.کاربرد یخ خشک:از یخ خشک برای ایجاد باران مصنوعی و نگهداری اندام ها و اعضای پیوندی و نگهداری مواد غذایی و منجمد کردن و ایجاد ابر و مه و دود و ... استفاده میشود.علت نام گذاری یخ خشک:علت نام گذاری یخ خشک به خاطر این است که وقتی تصعید میشود از خود رطوبتی بر جای نمیگذارد.نکته:در نوشتن نماد های شیمیایی حرف اول با حروف بزرگ و حرف دوم با حروف کوچک نوشته میشود.انواع مقیاس دما-درجه بندی سلسیوس(celsius):توسط فرد انگلیسی به نام سلسیوس ابداع شد و به طوری که نقطه ی شروع این دماسنج نقطه ی ذوب آب و یخ یعنی صفر درجه و نقطه ی پایانی دمای بخارآب جوش در کنار دریا در نظر گرفته شده است بین عدد ابتدایی(صفر)و انتهایی(صد)به صد قسمت مساوی تقسیم شده است و هر قسمت آن را یک درجه ی(C)یا سانتی گراد مینامند.۲-کلوین(kelvin):این درجه بندی نقطه ی ابتدای آن ۱۵/۲۷۳-درجه ی سانتی گراد است که همان نقطه ی شروع جنب و جوش مولکول ها است.برای این درجه بندی خط بالایی وجود ندارد.۱۵/۲۷۳-درجه ی سانتی گراد را صفر مطلق مینامند.رابطه ی بین کلوین و سلسیوس====>Tk=Tc+273**فارنهایت(fohrenheit):نقطه ی شروع این درجه بندی از ۳۲درجه ی سانتی گراد شروع میشود و نقطه ی پایانی آن ۲۱۲درجه ی سانتی گراد میباشد.رابطه ی بین سلسیوس و فارنهایت====>Tf=1/8Tc+32رابطه ی بین فارنهایت و کلوین====>Tf=1/8Tk-459

[ دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 0:4 ] [ محمدامین ]
.: Weblog Themes By mohammadamin abedpour :.

درباره وبلاگ
لینک های مفید
امکانات وب


Born on: februry 1, 1999